Εγγύηση Καλής Λειτουργείας

Όλα τα προϊόντα έχουν εγγύηση καλής λειτουργίας από την αντιπρόσωπο εταιρεία στην Ελλάδα & εκτός των αναλωσίμων έχουν ελάχιστο χρόνο εγγύησης Καλής Λειτουργίας τον ένα χρόνο.

Υποχρέωση του αγοραστή είναι να ακολουθεί τους ενδεδειγμένους τρόπους λειτουργίας και να έχει πάντοτε το αποδεικτικό αγοράς του προϊόντος (τιμολόγιο ή απόδειξη ταμειακής μηχανής).